Iedereen wilt graag dat zijn gezin financieel sterk staat, zeker als er kinderen zijn. Iedereen behoudt graag de levensstandaard die hij gewoon is. Maar wat gebeurt er als u of uw partner plots overlijdt? Vaak valt er dan een inkomen weg. Toch blijven de meeste vaste kosten en leningen lopen.
Vaak moet de hele levenswijze drastisch en plots worden omgeschakeld. In een tijd van emotionele moeilijkheden ongetwijfeld een harde dobber. U kunt een dergelijk rampscenario vermijden. Stel uzelf en uw gezin veilig.
Bij sommige kredieten, zoals bvb. een woningkrediet, gaat het altijd om belangrijke sommen en om een relatief lange terugbetalingstermijn. Als u in die periode iets overkomt, kunnen uw nabestaanden in zware financiële problemen komen door de maandelijkse aflossingen. Ook in dit geval biden wij u via verschillende formules zeker een passende oplossing.

Bent u bovendien jonger dan 30 jaar? Dan biedt Esplanade u nog een bijkomende interessante optie aan die u later kunt aanwenden op het ogenblik van de aankoop of bouw van een eigen woning, de zgn. Home Clausule. Met deze formule kunt u nu immers al beginnen sparen, niet alleen voor later, maar in feite al voor ‘morgen’. U kunt er bovendien de kosten van een schuldsaldoverzekering mee uitsparen. Ook wanneer uw woonkrediet dan loopt, kunt u nog altijd verder sparen met fiscaal voordeel.