Jammer genoeg kunnen mensen ook slachtoffer worden van een aandoening. Ook uw cliënt of één van zijn gezinsleden kunnen door ziekte getroffen worden. Esplanade beschikt echter over persoonsgebonden verzekeringen die rekening houden met zowel ongevallen, als ziekte. De polis Gewaarborgd Inkomen biedt u een vangnet wanneer u, als gevolg van een ziekte of een ongeval, arbeidsongeschikt zou worden. Met de hospitalisatiepolis kan u vermijden dat u en uw gezien in financiële problemen komt wanneer één van uw gezinsleden in een ziekenhuis moet opgenomen worden. De kosten van zo een opname kunnen immers een enorme hap uit uw budget nemen.