Mensen verzekeren hun auto en hun woning. Die zien ze dagelijks staan en hebben veel geld gekost. Maar vaak vergeten ze zichzelf te verzekeren, hoewel ze eigenlijk onbetaalbaar zijn. Daarom bieden wij u de ongevallenpolis aan. Deze verzekering voorziet in een vergoeding in geval van blijvende ongeschiktheid en bijkomende tegemoetkoming in geval van ernstige blijvende letsels. Ook de kosten voor een eventuele prothese of hulp van derden wordt vergoed. Indien gewenst, wordt er zelfs een bedrag voorzien bij overlijden.