De pensioenproblematiek leeft in België meer dan ooit. Lange tijd werd het wettelijk pensioen beschouwd als een volwaardig inkomen om de levensstandaard ook na het einde van de actieve loopbaan op peil te houden. Jammer genoeg moeten we vandaag vaststellen dat het wettelijk pensioen voor de meesten niet meer bedraagt dan een basisuitkering.

De verklaring? De vergrijzing van de bevolking ligt aan de basis van deze evolutie. Die vergrijzing is het gevolg van een daling van het geboortecijfer en tegelijkertijd een stijging aan het aantal gepensioneerden. We leven ook gezonder en hebben een goede medische begeleiding, waardoor onze levensverwachting verder stijgt. En jongeren studeren langer dan voorheen, waardoor ze pas later in het arbeidscircuit treden.

Het aandeel van de actieve beroepsbevolking neemt met andere woorden steeds verder af, waardoor de bijdragen voor het wettelijk pensioen, die via hen geïnd worden, dalen. Daar tegenover staat dat deze bijdragen moeten voorzien in het wettelijk pensioen van een grote groep gepensioneerden die stevig blijft aangroeien en langer participeert.

Beter opgeleide jongeren en hogere levensverwachting: eigenlijk is dat allemaal goed nieuws. Maar de balans tussen de potentiële inkomsten en de verwachte uitgaven in de sociale zekerheid raakt er wel door uit balans. Afdoende maatregelen om de verhoudingen terug meer in evenwicht te brengen liggen voorlopig niet op tafel. Een mogelijke oplossing bestaat in het optrekken van de toegestane pensioenleeftijd. In België ligt deze voor vrouwen en mannen op 65 jaar (of na een loopbaan van 45 jaar).

Wat de gekozen aanpak ook mag zijn, meer en meer mensen beginnen te beseffen dat het wettelijk pensioen via de overheid niet meer zal volstaan om hun huidige levensstandaard te behouden.

Ook u hoeft de overheidsmaatregelen niet af te wachten. Gelukkig hebben jullie de mogelijkheid om er zelf voor te zorgen dat uw financiële toekomst er ook tijdens hun pensioen optimaal blijft uitzien door aan pensionsparen te doen. Als professioneel verzekeringsbemiddelaar bieden wij op maat gemaakte polissen aan perfect afgestemd naar uw behoeften.