Iedereen loopt het risico vroeg of laat eens gehospitaliseerd te worden. Dat dit soms zware kosten met zich meebrengt, weet iedereen. Toch kunt u financiële verwikkelingen vermijden met een hospitalisatieverzekering.
Ons verzekeringskantoor biedt u polissen aan die o.a. medische kosten en verblijfskosten tijdens een ziekenhuisopname of dagopname (de zgn. one-day-clinic) vergoedt. Maar niet alleen dat. De kosten van apotheker, tandverzorging en de zogenaamde ambulante kosten worden eveneens vergoedt.