U bent zelfstandige in een vennootschap en ontvangt een maandelijks inkomen uit deze vennootschap?

Dan kan een groepsverzekering een antwoord bieden op een aantal vragen in verband met:
Pensioenopbouw;
Indekken van het overlijdensrisico;
Verzekeren van het inkomen.

Wat is het verschil met een individuele pensioentoezegging?
Waar een individuele pensioentoezegging (IPT) zich op het individu richt, is een groepsverzekering van toepassing op een categorie mensen (vb. ‘de zelfstandige zaakvoerders’) en veronderstelt ze een bepaalde gelijkheid binnen deze categorie.

Pensioenopbouw
Een groepsverzekering zorgt in eerste instantie voor het opbouwen van een extralegaal pensioen. Dit extralegaal pensioen vult het (beperkt) wettelijk pensioen van een zelfstandige aan en zorgt er voor dat uw cliënt na zijn pensionering zonder financiële zorgen zijn plannen kan waarmaken.

Risicodekking
Een groepsverzekering voorziet gewoonlijk ook in een bijkomend kapitaal overlijden en/of een vervangingsinkomen bij arbeidsongeschiktheid. Deze waarborgen kunnen financiële risico’s van de zelfstandige en zijn gezin perfect opvangen.
Gunstige fiscaliteit
De premies die de vennootschap betaalt, zijn volledig fiscaal aftrekbaar indien de fiscale spelregels worden gevolgd.
Ook bij de uitkering op einddatum kent het pensioenkapitaal een gunstig fiscaal regime:
Bedrijfsvoorheffing van 16.50% op het kapitaal dat de verzekerde ontvangt. De winstdeelname is vrij van belasting. Actief blijven tot de wettelijke pensioenleeftijd (65jaar) en dan pas het kapitaal opnemen, doet de bedrijfsvoorheffing dalen van 16.50% naar 10.00;
RIZIV-inhouding van 3.55% op het kapitaal + de winstdeelname;
Solidariteitsbijdrage tussen 0% en 2% op het kapitaal + de winstdeelname (percentage is afhankelijk van de hoogte van de uitkering)

Onder meer de gunstige fiscaliteit op einddatum maakt een groepsverzekering dus aantrekkelijker dan een loonsverhoging die u zichzelf zou toekennen vanuit de firma.