Ons kantoor beschermt de roerende en onroerende goederen van uw onderneming tegen allerhande gevaren. Ook de impact op uw bedrijfsresultaat naar aanleiding van een schadegeval, kunt u in deze polis verzekeringen

De Patrimoniumpolis is bestemd voor zelfstandigen of bedrijven die goederen produceren, verwerken of verkopen. Zowel eigenaars, huurders als verhuurders kunnen deze polis afsluiten.Met deze polis verzekert u:de bedrijfsgebouwen;

de woning, indien op dezelfde ligging als de bedrijfsgebouwen;
de inhoud van de bedrijfsgebouwen en van de woning.

De inhoud bestaat uit:
het vast materieel, zoals de telefooncentrale, de alarminstallatie, de lichtreclame,
wind- en zonneschermen;
het los materieel, zoals gereedschappen, voer- en werktuigen en het meubilair;
de koopwaar;
• en de inboedel, dit zijn de privébezittingen van de verzekerden.

Ons kantoor biedt u de volgende basiswaarborgen voor schade door:

brand en aanverwante gevaren;
water of stookolie;
aanraking- en aanverwante gevaren;
glasbreuk en aanverwante gevaren;
vandalisme;
storm en aanverwante gevaren;
natuurrampen;
burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand gebouw (voor verhuurders).

Handelszaken kunnen voor de gebouwen een verzekering “alle risico’s”afsluiten om niets aan het toeval over te laten.