Wie schade veroorzaakt, moet die schade vergoeden. Dat kan loutere zaakschade aan andermans eigendommen zijn, of lichamelijke schade zoals invaliditeit. Als ondernemer of beoefenaar van een vrij beroep bent u niet enkel aansprakelijk voor uw eigen daden, maar ook voor die van uw werknemers en aangestelden. Een aansprakelijkheidsverzekering zorgt ervoor dat een schadegeval voor uw bedrijf geen financiële catastrofe wordt.