Hebben leningen met vaste rente hun langste tijd gehad. Als het van voorzitter Gérald Bogaert van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) afhangt, zal die vraag in 2015 zeker worden gesteld.
De banken werden vorig jaar massaal geconfronteerd door mensen die hun lening wensten te herfinancieren. Met de opbrengst van een nieuw krediet dat ze tegen lage rente afsloten, betaalden ze een oude lening die nog tegen hogere rente was aangegaan terug.

De schadevergoeding die de betrokkenen daarvoor dienden te betalen aan hun bank bedraagt amper drie maanden intresten, zegt Bogaert in zijn voorwoord bij het jaarverslag van zijn instelling over 2014. Die is onvoldoende om het verlies dat de bank maakt bij de omzetting te compenseren.

Dikwijls wordt vergeten dat de kredietgever zelf deze overeenkomsten, gelet op hun lange looptijd en de vaste rente, opnieuw heeft omgezet in andere engagementen. De vraag die in 2015 zeker zal worden gesteld is of langlopende kredietcontracten met een vaste rentevoet nog wel überhaupt houdbaar zijn gelet op de lage forfaitaire schadevergoeding in geval van herfinanciering. De massale herfinancieringsgolf van eind 2014 zal immers nog lang nawerken, aldus nog Bogaert.